Diễn đàn Quân sự Việt Nam
Diễn đàn QUÂN SỰ VIỆT NAM (http://www.quansu.org), là một trong Diễn đàn thuộc trong hệ thống website, forum của người Việt Nam được thiết lập và hòa mạng điện toán toàn cầu Internet vào năm 2013, bởi những con người luôn mang trong mình một dòng máu của dân tộc Việt Nam, có tình yêu đối với lực lượng Vũ trang ND Việt Nam.
Hoạt động của diễn đàn hướng đến các mục tiêu:
- Nghiên cứu kiến thức Quốc phòng Việt Nam và Thế giới;
- Định hướng để thanh, thiếu niên có lối sống tốt;
- Là sân chơi giao lưu thanh thiếu niên, chiến sĩ, Cựu CB Quân đội ND Việt Nam;
Trải qua 2 lần đóng cửa và chuyển đổi data vì sự cố, hiện nay Diễn đàn đã hoạt động ổn định. Chúng tôi thật sự mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, để Diễn đàn sớm đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Chúc đồng đội và các bạn sẽ có được niềm vui khi truy cập vào diễn đàn Quân sự Việt Nam
BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN QUÂN SỰ VIỆT NAM